262
262
Theo loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ VÀ CẤP LẠI GCN QSD ĐẤT, QSH NO VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 262  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


388/TB-VPĐK20/02/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Vũ Quang


389/TB-VPĐK20/02/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hương Khê

35/QĐ-VPĐKĐĐ19/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Trần Thị Thanh

33/QĐ-VPĐKĐĐ07/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Quỳnh

34/QĐ-VPĐKĐĐ07/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Ngọc Quân và bà Nguyễn Thị Hà


336/TB-VPĐK06/02/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hương Khê

32/QĐ-VPĐKĐĐ06/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phan Thị Tâm tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh


316/TB-VPĐK05/02/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hương Khê

30/QĐ-VPĐKĐĐ05/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông nguyễn Bá Triều và bà Nguyễn Thị Lai

28/QĐ-VPĐKĐĐ05/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Võ Thị Cháu


320/TB-VPĐK05/02/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Vũ Quang

31/QĐ-VPĐKĐĐ05/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ninh

25/QĐ-VPĐKĐĐ02/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Dần và bà Hồ Thị Hồng


303/TB-VPĐK02/02/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Vũ Quang

29/QĐ-VPĐKĐĐ02/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Đình Hạ

26/QĐ-VPĐKĐĐ01/02/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Lê Đức Kế và bà Đoàn Thị Tuận


280/TB-VPĐK31/01/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Vũ Quang


281/TB-VPĐK31/01/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hương Khê

24/QĐ-VPĐKĐĐ30/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Dương Thị Đông


264/TB-VPĐK30/01/2024Văn phòng SởVề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hương Khê

22/QĐ-VPĐKĐĐ24/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồ Thị Xuân tại huyện Hương Sơn

21/QĐ-VPĐKĐĐ22/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Mùi tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân

20/QĐ-VPĐKĐĐ22/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Phan Thanh Bồng và bà Nguyễn Thị Minh

19/QĐ-VPĐKĐĐ19/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Phan Công Bỉnh

18/QĐ-VPĐKĐĐ18/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Trần Hậu Nghệ, bà Trần Thị Bình và bà Trần Thị Hoa

17/QĐ-VPĐKĐĐ15/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Tuyến và bà Phạm Thị Hạnh

16/QĐ-VPĐKĐĐ15/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc

13/QĐ-VPĐKĐĐ12/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Bùi Thị Khương

14/QĐ-VPĐKĐĐ12/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Dương Văn Hòa và bà Võ Thị Hiển

12/QĐ-VPĐKĐĐ11/01/2024Văn phòng SởVề việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Anh và bà Hoàng Thị Thảo