57/QĐ-STNMT
Chi tiết văn bản
57/QĐ-STNMT
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày ban hành 26/01/2022
Người ký Nguyễn Thanh Điện
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước