22/STNMT-TNN
Chi tiết văn bản
22/STNMT-TNN
Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ tại Hội nghị kiểm điểm năm 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW
Ngày ban hành 25/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước