801/QĐ-STNMT
Chi tiết văn bản
801/QĐ-STNMT
QĐ về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
Ngày ban hành 23/12/2021
Người ký Nguyễn Thanh Điện
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước