0 7
Theo lĩnh vực văn bản: Thông Tin Ngân sách Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 7  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
139/QĐ-STNMT22/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngBổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho Trung tâm phát triển và Kỹ thuật địa chính85/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho TTPT Quỹ đất và Kỹ thuật địa chính86/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngCông khai phân bổ dự toán thu chi NSNN đầu năm 2021 của Sở Tài nguyên và môi trường81/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho VP Sở TNMT80/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho Sở TNMT83/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhân bổ dự toán NSNN năm 2021 cho Văn phòng đăng ký đất đai62/QĐ-STNMT08/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngBổ sung dự toán NSNN năm 2021