958/STNMT-VP
Chi tiết văn bản
958/STNMT-VP
KẾ HOẠCHKiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021
Ngày ban hành 24/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước