1012/STNMT-VP
Chi tiết văn bản
1012/STNMT-VP
Kế hoạch Xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021
Ngày ban hành 26/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước