942/STNMT
Chi tiết văn bản
942/STNMT
V/v kế hoạch kiểm tra, thẩm định kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020(gửi lại)
Ngày ban hành 24/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước