1044/STNMT-VP
Chi tiết văn bản
1044/STNMT-VP
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2021
Ngày ban hành 30/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước