4369/STNMT-VP
Chi tiết văn bản
4369/STNMT-VP
V/v báo cáo đánh giá tình hình KTXH năm 2021, kế hoạch năm 2022
Ngày ban hành 30/10/2021
Người ký Nguyễn Thanh Điện
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước