858/STNMT-VP
Chi tiết văn bản
858/STNMT-VP
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính
Ngày ban hành 17/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước