818/STNMT-ĐĐ1
Chi tiết văn bản
818/STNMT-ĐĐ1
V/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2021
Ngày ban hành 15/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước