61/QĐ-STNMT
Chi tiết văn bản
61/QĐ-STNMT
Quyết định ban hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021
Ngày ban hành 05/02/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước