973/STNMT-TTr
Chi tiết văn bản
973/STNMT-TTr
Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
Ngày ban hành 25/03/2021
Người ký Hồ Huy Thành
Chức vụ Giám đốc
Cơ quan ban hành Sở Tài Nguyên và Môi trường
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước