0 67
Theo lĩnh vực văn bản: Xử lý Kiến nghị -Khiếu nại Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 67  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


3387/STNMT-TTr20/09/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Đức


2956/STNMT-TTr17/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn bà Trần Thị Yến (Địa chỉ: TDP Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)


2957/STNMT-TTr17/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn ông Hồ Thành (Địa chỉ: xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh)


362/GM-STNMT09/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngGM đối thoại xử lý đơn ông Nguyễn Thanh

2817/STNMT-TTr08/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc xử lý đơn của công dân


2415/STNMT-TTr08/07/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn ông Dương Văn Tuần

68/ĐU-STNMT28/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v xử lý đơn của công dân


1995/STNMT-TTr10/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn


1853/STNMT-TTr01/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn kiến nghị phản ánh


1854/STNMT-TTr01/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn bà Trương Thị Thuận

1811/STNMT-TTr30/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngGiao xử lý đơn của công dân

1473/STNMT-TTr06/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn bà Lê Thị Châu ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh

1474/STNMT-TTr06/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn bà Cao Thị Khạnh ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh

1382/STNMT-TTr28/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn của ông Lê Danh Tạo

1339/STNMT-TTr25/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn ông Trương Văn Hiển ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà

1303/STNMT-TTr21/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc kiểm tra, xử lý đơn của bà Trần Thị Thành


1301/STNMT-VPĐK21/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc đề nghị giải quyết đơn của Lê Doãn Bằng


1302/STNMT-VPĐK21/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc đề nghị giải quyết đơn của ông Lê Doãn Hạng

1205/STNMT-TTr14/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc cung cấp hồ sơ xử lý đơn của bà Trần Thị Thành

1206/STNMT-TTr14/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn ông Nguyễn Văn Dũng

1126/STNMT06/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngHướng dẫn gửi đơn của ông Lê Xuân Trúc

1125/STNMT06/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngHướng dân ông Đậu Xuân Duyên gửi đơn khiếu nại

96/TB-STNMT31/03/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngLịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022


571/STNMT-TTr24/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh

4498/STNMT-TTr05/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Miến ở xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà


4348/STNMT-TTr29/10/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngLịch tiếp công dân tháng 11/2021


4259/STNMT-TTr25/10/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý phản ánh của một số người dân ở thôn Hương Đồng xã Đức Hương, huyện Vũ Quang


4262/STNMT-TTr25/10/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc xử lý đơn bà Trần Thị Phương, tổ 14, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên


4263/STNMT-TTr25/10/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngHướng dẫn bà Nguyễn Thị Minh số nhà 227, đường 26/3, khu phố Tân Yên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh


4168/STNMT-TTr19/10/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc xử lý đơn của công dân