0 79
Theo lĩnh vực văn bản: Xử lý Kiến nghị -Khiếu nại Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 79  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu996/STNMT-TTr17/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh (đơn ông Phan Đình Chân)897/STNMT-TTr14/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVê việc chuyển đơn của ông Hoàng Trọng Lộng


109/TB-STNMT10/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngKết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023


95/TB-STNMT28/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngLịch Tiếp công dân tháng 3/2023539/STNMT-TTr20/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của bà Trần Thị Danh

62/TB-STNMT14/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngThông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023320/STNMT-TTr01/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngChuyển đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Duyễn đến UBND thị xã Kỳ Anh

29/TB-STNMT31/01/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngLịch Tiếp công dân tháng 02/2023


203/STNMT-TTr16/01/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển Đơn bà Nguyễn Thị Xuân198/STNMT-TTr16/01/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển Đơn bà Hoàng Thị Trinh


374/TB-STNMT31/12/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngLịch Tiếp công dân tháng 01/2023

367/TB-STNMT28/12/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngLịch Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở năm 2023


3387/STNMT-TTr20/09/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Đức


2956/STNMT-TTr17/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn bà Trần Thị Yến (Địa chỉ: TDP Tân Long, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)


2957/STNMT-TTr17/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn ông Hồ Thành (Địa chỉ: xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh)


362/GM-STNMT09/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngGM đối thoại xử lý đơn ông Nguyễn Thanh

2817/STNMT-TTr08/08/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc xử lý đơn của công dân


2415/STNMT-TTr08/07/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn ông Dương Văn Tuần

68/ĐU-STNMT28/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v xử lý đơn của công dân


1995/STNMT-TTr10/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn


1853/STNMT-TTr01/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn kiến nghị phản ánh


1854/STNMT-TTr01/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhiếu chuyển đơn bà Trương Thị Thuận

1811/STNMT-TTr30/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngGiao xử lý đơn của công dân

1473/STNMT-TTr06/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn bà Lê Thị Châu ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh

1474/STNMT-TTr06/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn bà Cao Thị Khạnh ở phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh

1382/STNMT-TTr28/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn của ông Lê Danh Tạo

1339/STNMT-TTr25/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngXử lý đơn ông Trương Văn Hiển ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà

1303/STNMT-TTr21/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc kiểm tra, xử lý đơn của bà Trần Thị Thành


1301/STNMT-VPĐK21/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc đề nghị giải quyết đơn của Lê Doãn Bằng


1302/STNMT-VPĐK21/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc đề nghị giải quyết đơn của ông Lê Doãn Hạng