0 8
Theo lĩnh vực văn bản: Thống Kê - Kiểm kê Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 8  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

13/KHAC13/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngBÁO CÁO KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2021

15/STNMT03/12/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngBáo cáo số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020

14/STNMT03/12/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngBáo cáo số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019438/STNMT-KS02/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường lĩnh vực địa chất và khoáng sản năm 2020.474/UBND-NL210/12/2020UBND tỉnh Hà TĩnhBáo cáo số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019


478/STNMT-CCBĐ28/02/2020Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2019.


390/STNMT-KS20/02/2020Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường lĩnh vực địa chất và khoáng sản năm 2019326/STNMT-CCMT13/02/2020Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2019