0 196
Theo lĩnh vực văn bản: Tổ chức Cán bộ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 196  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


189/QĐ-STNMT17/05/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngQUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Đ/c Thành KS)


186/QĐ-STNMT17/05/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngQUYẾT ĐỊNH Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Đ/c Tình MT)


123/QĐ-STNMT27/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngBổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý (bà Bùi Thị Thanh Nga giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra)


89/QĐ-STNMT09/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức (bà Nguyễn Thị Hoa)80/QĐ-STNMT01/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với viên chức (ông Hồ Nhật Lệ)80/QĐ-STNMT28/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc giao phụ trách kế toán (bà Nguyễn Thị Vinh)


63/QĐ-STNMT23/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (ông Đoàn Văn Nam)


46/QĐ-STNMT03/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Hoàng Tuấn Anh)


44/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức (ông Hoàng Anh Tuấn)


43/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Phạm Thế Lợi)


39/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên (ông Phạm Xuân Đức)


42/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Võ Văn Sự)


40/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Trần Thị Thanh Hạnh)


45/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Phan Thị Thanh)


41/QĐ-STNMT02/02/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng lương đối với hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (ông Nguyễn Trung Ấn)


644/QĐ-STNMT30/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc kỷ luật đối với công chức (bà Trần Thị Thành)


645/QĐ-STNMT30/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc kỷ luật đối với công chức (bà Phạm Thị Hồng Lam)


647/QĐ-STNMT30/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc kỷ luật đối với công chức (bà Võ Thị Minh Nguyệt)


650/QĐ-STNMT30/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc kỷ luật đối với công chức (ông Phạm Xuân Đức)


627/QĐ-STNMT22/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Trần Thị Thành)4215/STNMT-VP14/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v thông báo nghỉ hưu đối với viên chức


601/QĐ-STNMT10/11/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức (bà Hoàng Thị Hạnh)


590/QĐ-STNMT31/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc tiếp nhận viên chức (bà Trần Nguyễn Khánh Ngọc)

579/QĐ-STNMT25/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngQuyết định về việc cử cán bộ đi hoc lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 03 tại trường chính trị trần phú
3808/STNMT-VP18/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngKẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính3809/STNMT-VP18/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngKẾ HOẠCH Tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường3810/STNMT-VP18/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngKẾ HOẠCH tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022569/QĐ-STNMT17/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức (ông Lê Đình Hùng)


541/QĐ-STNMT03/10/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc chuyển ngạch và xếp lương công tác đối với công chức (ông Võ Văn Sự)


519/QĐ-STNMT23/09/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc công chức đi học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 110