0 188
Theo lĩnh vực văn bản: Tổ chức Cán bộ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 188  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


345/QĐ-STNMT15/06/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


302/QĐ-STNMT27/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (bà Nguyễn Thị Phương Dung)


298/QĐ-STNMT27/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (ông Đinh Sỹ Tráng)


299/QĐ-STNMT27/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (ông Đặng Xuân Duyên)


300/QĐ-STNMT27/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/HĐ-NĐ (ông Nguyễn Văn Phúc)


301/QĐ-STNMT27/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (ông Phan Ngọc Hà)


206/QĐ-STNMT12/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngphân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường


198/QĐ-STNMT07/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc thôi kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Kỳ Anh (ông Trần Cao Sơn)


199/QĐ-STNMT07/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc giao phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Kỳ Anh (ông Nguyễn Văn Dũng)


195/QĐ-STNMT07/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngKiện toàn Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động180/QĐ-STNMT04/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Hồ Văn Hiệp)179/QĐ-STNMT04/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Lê Đình Hoà)178/QĐ-STNMT04/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Bùi Thị Thanh Nga)177/QĐ-STNMT04/04/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Nguyễn Văn Lưu)


120/QĐ-STNMT01/03/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức (bà Đinh Thị Xuân Huệ)


96/QĐ-STNMT17/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với viên chức (ông Trần Ngọc Sơn)


90/QĐ-STNMT15/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Nguyễn Thị Hiền)


89/QĐ-STNMT15/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Lê Thị Tuyết Minh)


88/QĐ-STNMT15/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Phạm Hữu Tình)


84/QĐ-STNMT10/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Nguyễn Trung Ấn)


832/QĐ-STNMT31/12/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc tiếp nhận công chức (ông Hoàng Anh Tuấn)


831/QĐ-STNMT31/12/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc tiếp nhận công chức (ông Phạm Thế Lợi)


680/QĐ-STNMT09/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)


678/QĐ-STNMT09/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (ông Lê Tài Tuấn)


675/QĐ-STNMT08/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Võ Thị Thanh Nga)


677/QĐ-STNMT08/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Đoàn Thị Nga)


545/QĐ-STNMT01/09/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (ông Võ Văn Sự)


543/QĐ-STNMT01/09/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (ông Đặng Hữu Bình)


546/QĐ-STNMT01/09/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức (bà Hà Thị Mỹ Dung)


544/QĐ-STNMT01/09/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức (ông Phan Công Quyền)