0 129
Theo lĩnh vực văn bản: Tổ chức Cán bộ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 129  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


145/QĐ-STNMT24/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc cử công chức, viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 21847/STNMT-VP17/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v cung cấp thông tin để thực hiện nâng ngạch đối với công chức


836/STNMT-VP17/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngThực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020(gửi lại)


126/QĐ-STNMT17/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Phạm Thị Hồng Lam)


124/QĐ-STNMT17/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Ngô Thị Thanh)


125/QĐ-STNMT17/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (ông Nguyễn Duy Thép)


684/STNMT-VP04/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v thống kê số liệu cán bộ, công chức, viên chức đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia


685/STNMT-VP04/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v chuyển xếp lại mã ngạch viên chức chức Văn phòng Đăng ký đất đai


668/STNMT-VP02/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nộp hồ sơ đề xuất bổ nhiệm thanh tra viên năm 2021 (ông Lê Việt Anh)


93/QĐ-STNMT02/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 169 (Hệ không tập trung)


92/QĐ-STNMT01/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc tiếp nhận công chức (bà Nguyễn Thị Hiền)


89/QĐ-STNMT26/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với viên chức (ông Đoàn Văn Nam)


4713/STNMT-VP25/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP


602/STNMT-VP23/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Khóa 6


576/STNMT-VP22/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v khảo sát và đăng ký bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh năm 2021


583/STNMT-VP22/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v cử người tham gia kiểm tra, rà soát kết quả nghiệm thu, cơ sở pháp lý đề xuất hỗ trợ chính sách cho các dự án nuôi cá bơn, cá mú, tôm công nghệ cao


532/STNMT-VP09/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v thu hồ sơ dự tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP


60/QĐ-STNMT05/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường


52/QĐ-STNMT02/02/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý (Ông Lê Đình Hòa)


15/QĐ-STNMT11/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc bổ nhiệm cán bộ (ông Phan Tuấn Anh - Phó GĐCN Hương Khê - Vũ Quang)


16/QĐ-STNMT11/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trường Về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Dương Kim Phong - GĐCN Hương Khê - Vũ Quang)


6/QĐ-STNMT06/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngQUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Nội quy Bảo vệ bí mật Nhà nướcSở Tài nguyên và Môi trường2/QĐ-STNMT06/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v đề nghị nâng lương thường xuyên đối với công chức (ông Nguyễn Ngọc Hoạch)


4/QĐ-STNMT06/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng lương đối với hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Ông Nguyễn Trung Ấn)


10/QĐ-STNMT06/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trường V/v nâng bậc lương đối với công chức (Bà Nguyễn Thị Vinh)


9/QĐ-STNMT06/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (Ông Lê Tài Tuấn)


5/QĐ-STNMT06/01/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngV/v nâng bậc lương đối với công chức (bà Nguyễn Thị Thanh Thủy)


725/QĐ-STNMT31/12/2020Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc không thu hồi quyết định tuyển dụng viên chức (ông Phan Tuấn Anh)


726/QĐ-STNMT31/12/2020Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc không thu hồi quyết định tuyển dụng viên chức (bà Nguyễn Thị Thu Hoài)

727/QĐ-STNMT31/12/2020Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc không thu hồi quyết định tuyển dụng viên chức (ông Đặng Quốc Thành)