0 0
Theo lĩnh vực văn bản: Đấu Thầu - Mua Sắm Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 0  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


18/BQLDAVILG10/03/2023Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v nộp hồ sơ báo giá mua sắm thiết bị MPLIS dự án VILG


271/QĐ-STNMT12/05/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khoanh định vùng cấm hoạt động khoáng sản55/TB-STNMT11/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lô thầu số 03 gói thầu 05 huyện đợt 3 dự án VILG


3/BQLDAVILG11/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu lô thầu số 01 gói thầu 05 huyện đợt 3 dự án VILG83/QĐ-STNMT10/02/2022Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu lô thầu số 01 gói thầu đợt 3 dự án VILG705/QĐ-STNMT19/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VILG-HTI-TS-07 thuộc Dự án VILG


82/BQLDAVILG18/11/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu (Mã gói thầu VILG-HTI-CS-07) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh520/QĐ-STNMT25/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 01.6/TĐ: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT - Hợp phần 1: Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại Hà Tĩnh thuộc dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung


507/QĐ-STNMT17/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngv.v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu Tư vấn xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


491/QĐ-STNMT11/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc đặt hàng thực hiện gói thầu: Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh; thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh (mã gói thầu VILG-HTI-FA-03) thuộc Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh”, vay vốn Ngân hàng Thế giới


62/BQLDAVILG10/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc đặt hàng thực hiện gói thầu: phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh; thị xã Kỳ Anh và Thành phố Hà Tĩnh (mã gói thầu VILG-HTI-FA-03) thuộc Dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh”, vay vốn Ngân hàng Thế giới


61/BQLDAVILG06/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu (Mã gói thầu VILG-HTI-CS-04) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh


484/QĐ-STNMT06/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu (Mã gói thầu: VILG-HTI-CS-04) thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh470/QĐ-STNMT02/08/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngPhê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn và Vũ Quang451/QĐ-STNMT28/07/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT (Mã gói thầu: VILG-HTI-CS-09) thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh


57/BQLDAVILG27/07/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngVề việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT (Mã gói thầu: VILG-HTI-CS-09) thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh
2147/QĐ-UBND24/05/2021UBND tỉnh Hà Tĩnh2147. qđ. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh


94/TB-STNMT25/03/2021Sở Tài Nguyên và Môi trườngTHÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu VILG-HTI-CS-01: Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh